DNB: lengte en diepte crisis ongewis

Het is "nagenoeg onmogelijk" om met enige nauwkeurigheid te voorspellen hoe diep de economie kan vallen en wanneer deze zich weer gaat herstellen. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn vandaag uitgebrachte jaarverslag over het bewogen jaar 2008.

DNB wijst erop dat de meeste ramingsinstituten uitgaan van een herstel in 2010. De centrale bank zelf twijfelt hieraan. Volgens DNB zijn die voorspellingen gebaseerd op "omstandigheden waarin de financiële sector in hoge mate de vraag in de reële economie accomodeert."

Van die situatie is volgens DNB momenteel geen sprake omdat financiële markten en de balansen van instellingen niet op orde zijn. "Daarbij komt dat voor opgeloste problemen in de financiële sector steeds weer nieuwe in de plaats lijken te komen", aldus de centrale bank. "Recessies in combinatie met financiële crises, zo wijzen de ervaringen uit, plegen relatief lang te duren", stelt DNB. Cruciaal voor herstel is hoe de woningmarkten in verschillende landen zich de komende tijd ontwikkelen. Herstel vanaf het dieptepunt duurt volgens DNB meestal meerdere jaren.

In de VS komt herstel op gang als wanbetalingen op hypotheken en gedwongen woningverkopen significant afnemen. "Zo ver is het echter nog niet. En gezien de vooruitzichten voor koopkracht en werkgelegenheid in 2009, kan dat moment ook nog even op zich laten wachten."

Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar 3,5 procent krimpt en volgend jaar 0,25 procent. Eind december voorspelde DNB voor dit jaar een krimp van 0,5 procent. Afhankelijk van hoe snel de wereldeconomie herstelt, kan de economie in 2010 met 0,5 procent groeien of 0,8 procent krimpen, aldus de rekenmeesters van DNB destijds.
/
  (foto: ANP)