Miljoengrens voor meer huizenbezitters in zicht

Mensen met een duur huis moeten extra bijdragen aan een zo spoedig mogelijk herstel van de economie. Het kabinet was al van plan om bezitters van een pand van meer dan 1 miljoen euro sterker te belasten. Doordat op dat bedrag niet langer een inflatiecorrectie meer zal worden toegepast, gaat dit voor steeds meer mensen gelden.

De maatregel staat in het crisisplan waarover de coalitiepartners gisteren overeenstemming hebben bereikt. De extra belasting voor mensen met een duur huis loopt via het eigenwoningforfait. Deze regeling zorgt er al jaren voor dat mensen die in hun eigen huis wonen, meer loonbelasting moeten betalen.

Als basis voor het eigenwoningforfait geldt de WOZ-waarde. Van dat bedrag wordt een percentage van 0,55 procent genomen dat de huisbezitter moet optellen bij zijn inkomen. Het kabinet heeft kort geleden al maatregelen genomen waardoor mensen met dure huizen meer moeten ophoesten.

Allereerst geldt sinds begin dit jaar geen maximum meer voor het eigenwoningforfait. Daarnaast moeten mensen steeds meer gaan bijtellen over de WOZ-waarde die boven de 1 miljoen euro uitstijgt. Op dit moment geldt voor de woningwaarde boven die 1 miljoen gewoon het percentage van 0,55. Dit zal in de komende jaren echter stapsgewijs worden verhoogd naar 2,35 procent. Dat betekent als snel een extra bijtelling van enkele duizenden euro's.

In het crisisplan van het kabinet komt daar dus bij dat de grens van 1 miljoen gehandhaafd wordt. Dat betekent dat door de effecten van de geldontwaarding steeds meer mensen met deze grens te maken krijgen.