Geweld tegen agent keihard aangepakt

De politie gaat van plegers van geweld of agressie tegen agenten schadevergoeding eisen voor het aantal uren dat de belaagde medewerkers hebben moeten verzuimen. Zo worden daders niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt. De politiekorpsen werken aan een gezamenlijk beleid om op dergelijke geweldplegers zowel materiële als immateriële schade te verhalen.

Dit zegt de woordvoerder Jelle Egas van de Raad van Hoofdcommissarissen. Het is al langere tijd gebruik van plegers van geweld tegen agenten een schadevergoeding te eisen voor door hun toedoen opgelopen lichamelijk letsel. Sinds vorig jaar claimt onder meer de regiopolitie Amsterdam-Amstelland via de rechter van hen ook smartegeld voor het psychisch leed van agenten.

Het Amsterdamse korps diende in 2008 bij de rechtbank 396 claims in voor smartegeld. De vorderingen varieerden van 50 tot 1.500 euro. In totaal werd ruim 34 duizend euro geëist. Het is niet bekend hoeveel de rechter inmiddels heeft toegewezen. Veel zaken lopen nog.
Psychisch leed

André Avezaat van de afdeling Integrale Personeel Service vindt het aantal vorderingen hoog. 'Het betekent dat gemiddeld meer dan één agent per dag nadrukkelijk persoonlijk ernstig verbaal dan wel fysiek wordt belaagd.' Hij vermoedt dat het aantal gevallen waarbij het mogelijk is om schadevergoeding voor psychisch leed te vragen, nog veel hoger ligt.

'De agenten bepalen zelf of er wordt geclaimd. De een legt daarvoor de lat hoger dan de ander. Maar ik denk dat steeds meer collega's een schadevergoeding voor psychisch leed zullen eisen.' Het Amsterdamse korps heeft ongeveer drieduizend geüniformeerde agenten op straat.

De aanpak van het korps vloeit mede voort uit een actieprogramma dat minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken twee jaar geleden presenteerde na een reeks incidenten tegen ambulancepersoneel. Een kwart van de werknemers met een publieke taak, zoals brandweerlieden, politieagenten of treinconducteurs, wordt geconfronteerd met fysiek geweld, en bijna tweederde met een agressieve benadering. Volgens het actieprogramma eist het Openbaar Ministerie voor de rechtbank een twee keer zo hoge straf tegen mensen die geweld hebben gebruikt tegen hulpverleners.

De cijfers van de Amsterdamse politie laten vooral de trend zien. Ook andere politiekorpsen steunen het personeel bij eisen voor smartegeld. Volgens de Raad van Hoofdcommissarissen en het ministerie van Binnenlandse Zaken is er echter geen landelijk overzicht van dit soort claims.

Geweld tegen agent keihard aangepakt  (foto: DAG)