Explosieven Opruimingsdienst bij Avans Breda

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft een deel van de omgeving van de Avans Hogeschool in Breda afgezet vanwege kleine vaatjes met de explosieve stof picrinezuur die in een chemicaliënopslag achter de school zijn gevonden. Alle mensen die nog in de school aanwezig waren zijn weggestuurd, evenals de mensen in het naastgelegen studentensportcentrum.

De EOD onderzoekt hoe zij de stof, die in vloeibare toestand niet gevaarlijk is, kan opruimen. De stof is echter in droge toestand aangetroffen en kan dan explosief zijn. Normaal wordt de stof in de school gebruikt voor onderwijsdoeleinden, maar het kan ook als explosief worden gebruikt.

Zie ook het topic over dit onderwerp op het forum.