Ayatollah Khamenei uit keiharde kritiek op Obama

De geestelijk leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft vandaag keiharde kritiek geuit op de toenaderingspoging van de Amerikaanse president Barack Obama. "Pas als jullie veranderen zijn wij bereid ons gedrag te veranderen", aldus Khamenei in een televisietoespraak.

De Verenigde Staten worden volgens de oppermachtige ayatollah gehaat in de wereld en moeten stoppen zich met binnenlandse aangelegenheden te bemoeien. "Jullie roepen change (verandering) maar in de praktijk is hier niets van te zien", aldus de ayatollah.

Een dag eerder had het islamitische regime in Teheran Obama's handreiking nog bestempeld als hoopvol. Wel was er ook toen de aanmerking dat Washington fouten uit het verleden moet toegeven en zijn beleid "fundamenteel moet wijzigen".

Obama had in een videoboodschap die direct gericht was tot het Iraanse volk gezegd, dat zijn regering de problemen tussen beide landen op diplomatieke wijze wil oplossen, op basis van wederzijds respect.