'Discrimineren moet soms kunnen'

Het intrekken van de subsidie die de SGP ontving was onterecht. Dat zegt prof. dr. Eva Brems van de Universiteit Gent. Discriminatie van vrouwen is volgens de hoogleraar geen enkel probleem wanneer de betreffende vrouwen daarmee instemmen.

Brems ziet de ondergeschikte rol die vrouwen binnen de SGP spelen als het gevolg van een keuze. Daarom zou de SGP dan ook gewoon subsidie moeten ontvangen. "Als ik rechter was zou ik de subsidie aan de SGP niet intrekken. De SGP-vrouwen zelf lijken niet te hechten aan politieke functies, het is zuiver een wens van buitenstaanders. Je moet vrouwen niet bevrijden buiten hun wil om. Bovendien is het algemeen belang, gezien de geringe omvang van de SGP, niet in het geding."

Volgens Brems is de SGP dan ook niet volledig met partijen als het Vlaams Blok te vergelijken. Weliswaar discrimineren beide partijen, maar "bij de SGP is sprake van discriminatie van geslacht, het Vlaams Blok maakte zich schuldig aan racisme".

Het Vlaams Blok werd in 2004 wegens een veroordeling voor racisme opgeheven en heropgericht onder de naam Vlaams Belang. De Staatkundig Gereformeerde Partij wordt in Nederland over het algemeen niet als verwerpelijk gezien en is tot nu toe nog nooit echt veroordeeld wegens discriminatie. Naast een aangepaste rol voor vrouwen kent de SGP ook een speciale waardering voor homoseksuelen, atheïsten, verstoorders van de zondagsrust en mensen die zich bedienen van vloekwoorden.