Pensioenfondsen door het putje

De financiële positie van de grootste pensioenfondsen van Nederland wordt steeds slechter. De zogeheten dekkingsgraden, de waarde van het vermogen versus de toekomstige verplichtingen, is de afgelopen maanden ver onder de minimun vereiste 105 procent gedaald.

Sinds 31 december 2008 is de dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg & Welzijn van 92 naar 85 procent gedaald. ABP, het ambtenarenpensioenfonds, zakte van 90 naar 83 procent. Bij de fondsen zitten miljoenen Nederlanders aangesloten. In 2007 hadden de pensioenfondsen gezamelijk nog een dekkingsgraad van 144 procent.

De fondsen worden vooral hard geraakt door de dalende beurskoersen waardoor hun beleggingen minder waard worden. Ook de lage rente werkt niet mee.

Minister Donner van Sociale Zaken geeft de pensioenfondsen vijf jaar de tijd om hun dekkingsgraad weer op 105 procent te krijgen. Voor 1 april moeten zij een herstelplan bij de minister inleveren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat werknemers hogere premies moeten gaan betalen en de pensioenuitkeringen lager worden.

Dekkingsgraden grootste Nederlandse pensioenfondsen