Bos wil onwillige beleggers onteigenen

Wouter Bos, de minister van Financiën, onderzoekt momenteel de mogelijkheden om aandeelhouders gedwongen te onteigenen. Bos: "Hoe ingrijpend een onvrijwillige nationalisatie ook is, in een crisissituatie heb ik graag de beschikking over het gehele portfolio aan mogelijkheden."

Met een speciale onteigeningswet zouden onwillige aandeelhouders tegen een beperkte vergoeding kunnen worden onteigend, net zoals dat nu met landeigenaren gebeurt voor de aanleg van wegen. Of de wet zich zou beperken tot financiële instellingen durfde Bos niet te zeggen. Ierland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben al zo'n wet. Ook Duitsland is het van plan.

ING-commissaris Henk Breukink: "Je ontneemt hun de rechten van het eigendom, dat is een heel zwaar middel. Bovendien levert een gedwongen nationalisatie nieuwe problemen voor de overheid op. Het is mijns inziens alleen verstandig als je een duidelijke visie hebt wat je er op termijn mee wilt bereiken."

Mede door de uitspraken van Bos staat het aandeel ING vandaag onder zware druk, met een verlies van momenteel 15 procent. Even tikte het aandeel een recorddiepte van 2,52 euro aan. Afgelopen dinsdag werd bekend dat ING-topman Jan Hommen vorige week voor 100.000 euro aan ING-aandelen had gekocht als blijk van vertrouwen voor de koers van 3,85 euro. Dit betekent momenteel een virtueel verlies bijna 30.000 euro voor de topman.

Koers aandeel ING vandaag