Erfgename kwaad over rekening waterschap

In Puttershoek kun je, als je je nabestaanden niet wil opzadelen met rekeningen, maar beter aan het eind van het jaar overlijden, dan aan het begin van het jaar. De wegenheffing en watersysteemheffing worden namelijk alleen voor hele jaren opgelegd. De zuiveringsheffing wordt wel netjes stopgezet op de dag van overlijden. 

Het overkwam Adrie de Ronde-Lems. Haar vader overleed op 19 januari op 86-jarige leeftijd, en ze moet de rekeningen van het waterschap over het lopende jaar betalen. De Ronde is woest: "De stoom kwam uit mijn oren toen ik die heffingen zag. De zuiveringsheffing is keurig berekend tot de dag van mijn vaders overlijden, op 19 januari, maar tot mijn verbazing betaalt hij wel het hele jaar als water- en weggebruiker."

Ze heeft direct bezwaar ingediend bij het waterschap Hollandse Delta. Navraag bij de regionale belastingdienst SVHW die de waterschapslasten int, leverde op dat de bewuste heffingen alleen voor hele jaren opgelegd worden. De Ronde hierover: "Het is toch belachelijk, dat iemand die bijvoorbeeld op 2 januari overlijdt, toch voor een heel jaar wordt aangeslagen?" De heffingen bedragen 'maar' 66,08 euro (waterschap) en 18,46 (wegenheffing). De Ronde: "Geen grote bedragen, maar de regel is niet te begrijpen. Het stuit me tegen de borst dat nabestaanden het volle pond moeten betalen."

Arco van de Ree, woordvoerder voor het waterschap Hollandse Delta verklaart: "Beide heffingen zijn gekoppeld aan het huisadres en niet aan de bewoner. En jaarlijks wordt op 1 januari nagegaan wie er woont." Als de ingezetene overlijdt, hebben de nabestaanden dus pech, want deze heffingen voorzien niet in een overlijden of verhuizing.