Lijst voorstellen bezuinigingen uitgelekt

Het koppelen van de AOW aan de levensverwachting, bezuinigen op zorgtoeslag, het collegegeld in het hoger onderwijs verhogen en de hypotheekaftrek boven de 1 miljoen euro schrappen. Dat zijn enkele van de voorstellen van de commissie-Gerritse die op verzoek van het kabinet bezuinigingsmaatregelen op een rijtje heeft gezet.

De komende tijd gaat het kabinet knopen doorhakkken om de recessie te bestrijden en het financieringstekort niet te hoog te laten oplopen. Het Centraal Planbureau rekent voor 2010 op een tekort van 5,5 procent van het binnenlands product: 33 miljard euro.

Andere voorstellen die onder meer op het lijst staan zijn: AOW van 65 naar 67 jaar, bezuinigingen in de zorg, verdere fiscalisering AOW, aanpassing van het eigenwoningforfait en verkorting van de WW tot 1,5 jaar.

De commissie-Gerritse werd enkele weken geleden ingesteld en bestaat uit topambtenaren van diverse ministeries. Minister-president Jan Peter Balkenende heeft bij herhaling laten weten dat het kabinet de tijd neemt voor het nemen van crisismaatregelen maar zei wel half maart met plannen te komen. Minister Wouter Bos (Financiën) zei eerder alle opties open te houden voor het bestrijden van de crisis.