Drank of tabak kopen met een jong uiterlijk? Legitimeren!

Jongeren die vanaf morgen alcohol of tabak willen kopen en er jonger uitzien dan twintig jaar zullen zich moeten legitimeren. Afgelopen weken zijn 50.000 caissières getraind.

Een televisiespot en een website (www.noggeen20.nl) moeten de jongeren informeren over het nut, de noodzaak en de reden van de nieuwe ‘huisregel’ van alle Nederlandse supermarkten.

Het is bij wet verboden alcohol of tabak te verkopen aan jongeren onder zestien jaar. De supermarktbranche heeft zelf de leeftijdsgrens verhoogd omdat het voor caissières niet altijd is in te schatten hoe oud een jongere is. Ze wil voorkomen dat een jongere onder de zestien, maar die eruit ziet als achttien, toch alcohol of tabak meekrijgt.

Door iedereen die jonger lijkt, te vragen naar legitimatie hopen supermarkten ook deze twijfelgevallen te ondervangen. Wanneer een jongere onder de twintig jaar geen legitimatie wil of kan tonen, zal de caissière de alcohol of tabak niet meegeven. Tijdens de officiële aftrap morgen nemen leden van de Tweede Kamer plaats achter de kassa.

Naast de ‘huisregel’ heeft het kabinet een aantal wijzigingen vastgelegd in de drank- en horecawet zodat het voor jongeren lastiger wordt aan alcohol te komen. Zo krijgen gemeenten de bevoegdheid om plaatselijk de leeftijdsgrens op te trekken naar achttien jaar. Ook moeten lokale overheden regels gaan opstellen voor drankverkoop in sportkantines en culturele centra.


Drank of tabak kopen met een jong uiterlijk? Legitimeren!  (foto: DAG)