'Beatrix hoeft onderhoud paleizen niet te betalen'

De miljoenen die gemoeid zijn met het beveiligen van de koninklijke familie en het onderhouden van de paleizen mogen niet toegerekend worden aan de begroting van het Koninklijk Huis. Dit staat in een advies over een nieuwe begroting dat oud-minister Gerrit Zalm vandaag presenteert. RTL Nieuws wist hierop de hand te leggen.(PDF/1mb)

Zoals de kosten van beveiliging van Kamerleden niet worden toegerekend aan de begroting van de Tweede Kamer, zo dienen de beveiligingskosten van het Koninklijk Huis in nieuw op te stellen boekhoudregels ook niet aan de koningin te worden toegerekend. Bovendien zou het precies vermelden van dit bedrag inzicht kunnen geven in de mate en manier van beveiligen.

Eenzelfde redenering geldt voor de paleizen. Die monumenten zouden we met ons allen ook in stand willen houden, als Nederland een republiek zou zijn.

De Tweede Kamer had aangedrongen op beter inzicht in de kosten van het Koninklijk Huis, die verantwoord worden in verschillende begrotingen met uiteenlopende boekhoudkundige regels. Met name over de vliegkosten van leden van het Koninklijk Huis en de kosten van het vaartuig De Groene Draeck ontstond veel onduidelijkheid en verwarring.

Zalm stelt voor om de uitgaven die samenhangen met het koningschap onder te brengen bij één begroting, waarvoor de premier de ministeriële verantwoordelijkheid draagt. Het gaat dan "om de uitgaven die een directe relatie hebben met de constitutionele Koning als staatshoofd.” Staatsbezoeken vallen dan onder de begroting van Buitenlandse Zaken.

Ook de uitgaven die samenhangen met het "watermanagement" door de kroonprins of met de Onderzoeksraad van Pieter van Vollenhoven vallen buiten de begroting waarvoor de premier verantwoordelijk is. De commissie beschouwt dat als "functionele uitgaven", die op de begrotingen van afzonderlijke ministeries dienen te worden verantwoord.


'Beatrix hoeft onderhoud paleizen niet te betalen'  (foto: DAG)