Begrotingstekort Obama 1750 miljard dollar

Het begrotingstekort van de Verenigde Staten voor het lopende jaar zal oplopen tot 1750 miljard dollar, ofwel 1375 miljard euro. Dat heeft president Obama vandaag aangekondigd.

De belastinginkomsten van het land worden voor 2009 geraamd op 2700 miljard dollar (2100 miljard euro). Er wordt echter gevreesd, dat de daadwerkelijke inkomsten de komende maanden tegen zullen gaan vallen, omdat veel burgers dit jaar hun belasting niet (kunnen) betalen. Dat is nog niet in het tekort meegenomen. Gebaseerd op de geraamde belastinginkomsten zou het tekort 65 procent bedragen.

Er is 250 miljard gereserveerd voor een kapitaalinjectie in het bankensysteem. De totale toezeggingen van het Witte Huis aan financiële instellingen komen daarmee op 9950 miljard dollar te staan. Ook de kosten van de oorlogen in Irak en Afghanistan blijken ruim verdubbeld - 65 miljard geraamd, 140 daadwerkelijk. 

Om de staatsschuld enigszins te dempen, zijn er voor 19 miljard aan overheidsuitgaven geschrapt; één van de maatregelen is het schrappen van subsidies aan boeren die meer dan 500 duizend dollar per jaar verdienen, hetgeen 10 miljard oplevert. Helaas loopt deze dus alsnog op; de schuld bedroeg op 19 februari van dit jaar 10,8 biljoen dollar - ongeveer tweederde van het BNP.