Kamer stemt in met elektronisch patiŽntendossier

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Naar verwachting worden artsen en andere zorgverleners in het voorjaar van 2010 verplicht om zich aan te sluiten op het computersysteem waarmee ze informatie over patiënten en hun medicijngebruik kunnen uitwisselen.

De Kamer stemde vandaag in met de wet die de verplichte aansluiting regelt. Die verplichting geldt alleen voor de huisartsen, apothekers en specialisten, patiënten staat het vrij om bezwaar te maken tegen deelname aan het dossier. Ook moeten ze een arts toestemming geven om de gegevens in te zien. Een arts mag dit alleen doen als hij de patiënt in behandeling heeft.