Kinderen letterlijk kind van de rekening

Nu Nederland in een recessie zit, moeten hulpverleners extra alert zijn op een toename van kindermishandeling. Door ontslagen, geldzorgen en onzekerheid over banen staan gezinnen onder grotere druk. Hiervoor wordt gewaarschuwd door deskundigen in het vakblad Sociaal Totaal, dat vandaag verschijnt.

In Nederland worden per jaar 107.200 kinderen mishandeld. In arme gezinnen, gezinnen met laagopgeleide of werkloze ouders hebben kinderen vijf tot zeven keer zoveel kans om mishandeld te worden. Steeds meer gezinnen kunnen moeilijk rondkomen door de recessie. Herman Baartman, emeritus hoogleraar preventie kindermishandeling zegt: "Deze gezinnen slagen er niet in hun uitgavenpatroon aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Daardoor ontstaan schulden."

Een vergelijking met de recessie in de begin jaren tachtig is moeilijk te maken. Op dat moment stond het registreren van meldingen van kindermishandeling nog in de kinderschoenen. Het onderzoek naar de omvang van, en naar de risicofactoren heeft pas de laatste jaren een vlucht genomen. Het sociaal-maatschappelijk gevolg van de recessie wordt onderschat door de politiek, beweert de Utrechtse jeugdarts Ben Rensen. Arme gezinnen dreigen in een sociaal isolement terecht te komen, omdat er minder geld voorhanden is om schoolreisjes te betalen, of de kinderen te laten sporten. "Armoedebestrijding kan veel ellende besparen." aldus Rensen.

Minister Rouvoet, Jeugd en Gezin, onderkent de risico's. Hij zegt: "Het blijft belangrijk te investeren in arbeidsparticipatie, armoedebestrijding en het tegengaan van schooluitval. Door het kindgebonden budget zijn veel gezinnen in de lagere inkomensklasse er financieel op vooruitgegaan."