Meubelzaak werkt met 'onredelijke clausules'

Meubelzaken begaan veel overtredingen in hun algemene voorwaarden. Ze doen de klanten tekort door verboden clausules over lange leveringstijden, korte garantieperiodes en beperkte aansprakelijkheid.

Dat is aan het licht gekomen door een onderzoek door de Consumentenautoriteit samen met haar Belgische en Luxemburgse zusterorganisaties. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag bekendgemaakt bij het secretariaat-generaal van de Benelux in Brussel.

De Consumentenautoriteit vond bij vier woonwinkels met samen 190 vestigingen in Nederland, 38 overtredingen in de algemene voorwaarden. Zo gaf menige keten zichzelf een onredelijk lange of vage leveringstermijn. Ook meldden de algemene voorwaarden nogal eens dat het geleverde product niet hetzelfde hoefde te zijn als het bestelde product. Maar de consument heeft daar wel degelijk recht op.

De winkeliers beperkten ook te vaak hun aansprakelijkheid en eventuele schadevergoedingen. De garantie lieten ze nogal eens onterecht ingaan op de factuurdatum in plaats van de leverdatum.

De Consumentenautoriteit vond bij zes andere ketens nog tientallen andere misstanden. Zo konden klanten hun bestelling soms niet afzeggen of later betalen, als de levering erg lang op zich liet wachten. De problemen deden zich steeds voor bij winkels die niet zijn aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) of die de CBW-voorwaarden zelf hadden aangevuld.

Directeur Marije Hulshof van de Consumentenautoriteit verwacht dat de bedrijven de foute voorwaarden medio maart hebben aangepast. Zo niet, dan dreigt een boete van maximaal 74.000 euro per overtreding.

De Consumentenautoriteit, die eerder misstanden aantrof bij webwinkels en vliegsites, krijgt van het publiek veel klachten over de meubelbranche. 'Met stip op de eerste plaats: garantieproblemen', aldus directeur Hulshof.

In België en Luxemburg bleken dezelfde problemen. De diensten willen eind dit jaar opnieuw samenwerken bij controle van een branche.


Meubelzaak werkt met 'onredelijke clausules'  (foto: DAG)