'Was onze probleemjeugd maar Marokkaans'

De meeste gemeenten willen van overlastgevende Marokkaanse jongeren af, burgemeester Pauline Bouvy-Koene denkt daar anders over. Zij had liever gezien dat de blanke probleemjeugd in Zuidland (Zuid-Holland) van Marokkaanse komaf was geweest want: "Dan had ik meteen extra geld gekregen om de overlast te bestrijden."

Het winkelcentrum en het bejaardenhuis in het Voorne-Puttense dorp zijn in de avond gedeeltelijk afgesloten dankzij de overlastgevende jeugd. Vernielingen worden er ook veel gepleegd. Bouvy-Koene: "Meer politie-inzet is onmogelijk. Daar hebben we het geld niet voor. Onze problematiek is vergelijkbaar met die van overlastgevende Marokkaantjes. Alleen zijn onze rotjochies blank." Een deel van de problemen wijt zij aan de dorpelingen: "Die laten het toe dat een klein groepje tieners hun woonomgeving om zeep helpt.`

De burgemeester vindt dat zij ook recht hoort te hebben op rijksbijdragen. Dat geld gaat nu naar plaatsen waar de 'rotjochies' wel van allochtone komaf zijn. Ze heeft het probleem voorgelegd aan Mark Rutte, de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer.

Met dank aan KareemAbdulJabbar voor de submit