Priester mag geregistreerd partnerschap handhaven

Priester Ruud Huysmans hoeft geen einde te maken aan zijn geregisteerd partnerschap met de theologe Freda Droës. Dat is het gevolg van de uitspraak van de kerkelijke rechtbank die zich met de zaak heeft beziggehouden.

Bisschop Ad van Luyn van Rotterdam had Huysmans, priester van het bisdom en oud-voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, opdracht gegeven het partnerschap te ontbinden. Bij een weigering zou hij uit het priesterambt worden ontslagen. De kerkelijke rechtbank sprak eind vorig jaar uit dat Huysmans zich niet schuldig heeft gemaakt aan "een hem toerekenbare uiterlijke schending van de wet". De uitspraak is onherroepelijk geworden, nu geen van beide partijen in beroep is gegaan.

Huysmans en Droës sloten hun geregistreerd partnerschap in 2000. Zij wonen niet samen. Het geregistreerd partnerschap bood hem en Droës de zakelijke regeling die het best bij hun relatie paste.

Van Luyn was het niet met Huysmans eens en gelastte hem het partnerschap ongedaan te maken. De priester diende inderdaad bij de burgerlijke rechter een verzoek tot ontbinding van het partnerschap in, maar die wees dat af. Daarop bracht Van Luyn de zaak voor de kerkelijke rechtbank.