Strafregels keren terug op school

Docenten van het Sweelinck-college in Amsterdam laten vervelende leerlingen 'pedagogische strafregels' schrijven. De resultaten hiervan zijn hoopgevend. Leerlingen die bijvoorbeeld kauwgom eten, een petje ophouden of propjes gooien krijgen eerst een waarschuwing, maar lesverstorend gedrag zoals schreeuwen levert hen meteen een dosis strafwerk op.

Volgens Martine Uleman, teamleider, bovenbouw is door dit lik-op-stukbeleid het aantal leerlingen dat uit de les wordt gestuurd drastisch gedaald. Het scheelt zo'n negentig procent met de oude methode. Of de nieuwe methode ook de schoolprestaties van de leerlingen verbetert is nog afwachten.

Het geheim van het succes ligt volgens Martine Uleman in het feit dat je de leerlingen iets afpakt wat hen dierbaar is: hun vrije tijd. Ze moeten hun strafwerk laten ondertekenen door hun ouders, waarvan de meerderheid het eens is met de nieuwe aanpak.

De aanpak van het Sweelinck-college staat bekend als de 'methode-Boon', genoemd naar orthopedagoge Astrid Boon. Veel ouders, schoolleiders en opvoeders denken volgens haar dat alles leuk moet zijn voor kinderen en dat daar geen strafregels bij horen. Volgens Astrid Boon verander je het gedrag van een kind echter niet door alles dertig keer uit te leggen.

Volgens collega-orthopedagoge en onderwijsdeskundige Linda Spaanbroek, schep je met de ‘methode-Boon' alleen maar een machtsverschil tussen docenten en leerlingen en vernietig je er ook de motivatie van een kind mee.