Brochure tegen evolutieleer

Eind februari ontvangen Nederlanders een brochure waarin de evolutieleer ter discussie staat. De verantwoordelijken zijn behoudende christelijke organisaties die geloven dat God de wereld in zes dagen heeft geschapen.

De brochure, die een oplage van 6,6 miljoen exemplaren krijgt, wordt vanaf vandaag in Emmen gedrukt. "De evolutieleer is een geloof en is net zo min te bewijzen als de scheppingsleer", aldus Kees van Helden, coördinator van de campagne en voorzitter van de vereniging "bijbel & scheppingsleer"

Er is een sticker ontworpen door aanhangers van de evolutieleer om te voorkomen dat zij deze brochure in de brievenbus ontvangen. De eerste oplage daarvan is uitverkocht. De organisaties achter de brochure komen met de sticker: 'Ja schepping, nee evolutie'.

Zo'n dertig organisaties steunen het Actie Comité Schepping, dat speciaal voor de campagne is opgericht. De 250.000 euro die de actie kost, wordt door het comité gefinancierd. Het comité hoopt verder op giften. "Er is nu al veel vraag naar de brochure vanuit kerken en scholen. Nog voor zij is verschenen, is er al ontzettend veel aandacht voor. Dat is geweldig”, aldus Van Helden.

De coördinator zegt dat het doel is om de discussie in gang te zetten. "Op veel scholen wordt de evolutietheorie als waar gezien. Er wordt misschien wel aandacht aan de scheppingsleer besteed, maar er wordt bij gezegd dat die niet waar is. Bovendien komt die leer niet terug in de examenstof. Volgens ons hebben kinderen recht op onderwijs over beide theorieën"

12 februari wordt de bedenker van de evolutietheorie, Charles Darwin herdacht. Het is dan tweehonderd jaar geleden dat hij werd geboren.