Maximumstraf voor doodmartelen zoon

Het doodmartelen van de zeventienjarige Davey uit Oostende in 2004, is zijn moeder en stiefvader op dertig jaar celstraf komen te staan. Het Openbaar Ministerie (OM) had de maximumstraf geëist tegen de twee. Door het vonnis verdwijnen beiden voor minimaal tien jaar achter de tralies.

Bij zijn overlijden, door een verwaarloosde longinfectie, woog Davey nog maar een schampere veertig kilo. Terwijl hij op sterven lag zaten moeder Iris en stiefvader Christiaan naast hem een potje scrabble te spelen. Tijdens de kerst zaten ze aan een feestelijk gedekte tafel terwijl Davey als een hond in zijn hok lag. Op vakanties werd hij  meegenomen aan een ketting achterin de bestelwagen.

Hoofdschuldige stiefvader Christiaan haalde zijn sadistische praktijken regelrecht uit concentratiekampboeken volgens de openbaar aanklager. Hij zou een groot liefhebben van dit soort boeken zijn. Zo voerde hij Davey onder andere zijn eigen uitwerpselen, flessen laxeermiddel en drukte hij gloeiende messen op zijn lichaam. Ook werd Davey in zijn geslachtsdelen geknepen en moest hij urenlang met blote voeten in een bed van punaises blijven staan. "De totale ontmenselijking. Om misselijk van te worden" aldus het OM.

De advocaten van de twee konden niets anders dan spijt, een blanco strafblad en, in Christiaans geval, het oordeel van een deskundige dat hij 'een vrij normaal mens' was ter verdediging aanvoeren. De volksjury, die vorige week nog walgend naar sommige getuigenissen heeft geluisterd, oordeelde hen dan ook schuldig aan foltering en verwaarlozing. Hoewel Davey misschien geen makkelijke jongen was, was het tegen hem gebruikte geweld door zijn stiefvader niet in verhouding, aldus de jury.

De moeder kreeg als verwijt te horen dat zij haar eigen geluk boven dat van haar kind stelde. Ze zou niets gedaan hebben om haar zoon te redden. Haar beweringen dat zij aan haar moeder gevraagd zou hebben om de politie te waarschuwen waren niet geloofwaardig volgens de jury. Ook haar angst dat haar nieuwe echtgenoot de hele familie uit zou moorden als zij zelf de politie zou bellen bood haar geen uitweg.