Vanaf juni vingerafdrukken in paspoort

Vanaf 28 juni 2009 zijn alle Nederlandse burgers vanaf twaalf jaar verplicht om twee vingerafdrukken in te leveren bij aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart. Deze afdrukken zullen vervolgens in een landelijke of Europese database terechtkomen.

Het Europees Parlement heeft vandaag met deze regelgeving ingestemd, waardoor alle nieuwe Europese identiteitsbewijzen van twee vingerafdrukken moeten worden voorzien. In 2006 was al bekend dat de Europese Commissie dit wilde, dus geheel nieuw is deze 'instemming' niet.

Met deze maatregel zegt men de veiligheid te willen vergroten en identiteitsfraude tegen te gaan. Echter kwam pas nog aan het licht dat vingerafdrukken helemaal niet zo waterdicht zijn.

In december 2008 keurde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een Britse wet af die het de regering mogelijk maakte om DNA-profielen en vingerafdrukken van mensen zonder strafblad te bewaren. Uit deze uitspraak bleek ook dat je niet enkel DNA-profielen of enkel vingerafdrukken mag bewaren van mensen zonder strafblad.
Wanneer zal de eerste rechtszaak worden aangespannen?