Moszkowicz: vervolg SP'er Van Bommel

SP'ers Harry van Bommel en Sadet Karabulut en pro-Palestina-activist Gretta Duisenberg hangt mogelijk vervolging boven het hoofd. Een van Nederlands bekendste advocaten, Bram Moszkowicz, doet op eigen titel aangifte tegen het drietal. Moszkowicz vraagt om vervolging wegens het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Van Bommel en Karabulut riepen onlangs tijdens een demonstratie op tot een intifada tegen Israël.

De SP'ers liepen voorop tijdens de betoging en riepen herhaaldelijk 'Intifada, intifada, Palestina vrij'. Ook was de leus 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas', te horen. Hoewel het SP-duo hier niets mee van doen had, verwijt Moszkowicz hen wel dat zij geen afstand namen van deze Jodenhaat.

Moszkowicz verwijst in zijn aanklacht naar een rechtszaak rondom de inmiddels overleden politicus Hans Janmaat. De Hoge Raad bepaalde in 1999 dat Janmaat zich schuldig had gemaakt aan het medeplegen van het aanzetten tot haat. De zaak die Moszkowicz nu aanspant ligt volgens hem 'veel scherper'. "De Kamerleden scandeerden een regelrechte oproep tot geweld, namelijk een intifada die gepaard gaat met zelfmoordaanslagen tegen volstrekt onschuldige burgers."

Met dank aan tsijben voor de submit.