Seks met leerling mag

In Washington heeft een rechter bepaald dat leraren en leerlingen seks met elkaar mogen hebben, als de leerling in kwestie maar 18 jaar of ouder is. De uitspraak werd gedaan in de zaak die was aangespannen tegen Matthew Hirschfield. Deze zaak, daterend uit 2006, werd unaniem verworpen wegens 'de vaagheid van de wet'.

In de wet staat namelijk dat werknemers geen seks mogen hebben met leerlingen die 16 of 17 jaren zijn. De toen 33-jarige koorleraar had in 2006 seks met een leerling. Zij was destijds 18 jaar oud. Het jaar daarna heeft Matthew ontslag genomen.