Automobilisten claimen geld van Rijkswaterstaat

Bijna vierhonderd automobilisten hebben een schadeclaim ingediend bij Rijkswaterstaat. Ze willen dat de dienst de schade aan auto's vergoedt die de afgelopen tijd ontstond doordat steentjes door de vorst losraakten uit het asfalt.

Rijkswaterstaat bevestigt vandaag berichtgeving hierover in het Algemeen Dagblad. Volgens een zegsman worden de claims de komende tijd beoordeeld. Hij geeft aan dat verzoeken om schadevergoeding alleen worden gehonoreerd als de schade aan de weg te laat is ontdekt en als er onvoldoende is gewaarschuwd. De schade hoeft niet per se bij Rijkswaterstaat te worden ingediend, dat kan ook via de verzekeringsmaatschappij.