'Volgende zonnestorm kan rampzalig zijn'

Een recente studie van de Amerikaanse National Acadamy of Science heeft een worst-case scenario van een zonnestorm opgeleverd. Het rapport spreekt onder andere over schade aan elektriciteitsnetwerken en communicatiesystemen, die verregaande gevolgen kunnen hebben. Zo kan het er bijvoorbeeld toe leiden dat de overheid geen overzicht en controle meer over de situatie heeft.

De waarschuwing is deels gebaseerd op de zonnestorm van 1859 die in grote delen van de VS en Europa voor het uitvallen van het elektriciteitsnetwerk zorgde en grote branden tot gevolg had. De gevolgen voor de huidige samenleving tijdens een dergelijke hevige zonnestorm, waarin de elektriciteitsnetwerken veel geavanceerder zijn en satellieten rond de aarde vliegen, kunnen veel ernstiger zijn.

"Een herhaling van de uitbarsting in 1859, in deze tijd, zal aanzienlijk zwaardere (en mogelijk catastrofale) gevolgen hebben en zorgen voor sociale en economische onrust. Gevolgen zouden direct merkbaar zijn in direct afhankelijke systemen, zoals de aanvoer van drinkbaar water, koeling van bederfelijk voedsel en medicijnen, rioleringssystemen, verwarming, telefoonnetwerken, brandstoftoevoer, enz... De gevolgen kunnen verwoestend zijn voor de moderne samenleving die afhankelijk is van talloze geavanceerde systemen", aldus het rapport.

Momenteel is de zonneactiviteit erg laag, maar de activiteit kan elk moment toenemen en niemand weet wanneer en in welke mate dat gebeurt. De laatste actieve periode was in 2001 en de volgende wordt in 2012 verwacht. Tijdens de actieve periode van de 11-jaarlijkse zonnecyclus, kunnen er krachtige magnetische stormen ontstaan, die satellieten ontregelen, astronauten bedreigen en zelfs voor grote elektriciteitsproblemen op aarde kunnen zorgen.

Omdat moderne elektriciteitsnetwerken onderling nauw verbonden zijn, kan een zware interstellaire storm, die ongeveer eens in de 100 jaar voorkomt, zeer zware gevolgen hebben. De onderzoekers concluderen dat alleen al in de VS meer dan 130 miljoen mensen in een keer zonder stroom kunnen komen te zitten, met alle mogelijke gevolgen van dien.

"Een rampzalige mislukking van commerciële- en overheidsinfrastructuur (denk aan o.a. bevoorrading, telecommunicatie en rampencoördinatie, red.) en kan worden vermeden door algemene voorlichting, het verbeteren van kwetsbare infrastructuur en het ontwikkelen van geavanceerde voorspellingsmodellen. Zonder voorzorgsmaatregelen, wordt de maatschappij in steeds grotere mate afhankelijk van wat er in de ruimte gebeurt", zo zeggen de wetenschappers.

Met dank aan Frutsel voor de submit.

Voor meer informatie omtrent bijvoorbeeld zonneactiviteit, bezoek je De Elementen!