Artsen zijn vuurwerk beu

De Nederlandse oogartsen hebben het helemaal gehad met het consumentenvuurwerk. Zij zijn bezig met turven hoeveel mensen oogletsel door vuurwerk hebben opgelopen deze jaarwisseling. Volgens hen is consumentenvuurwerk voor veel meer oogschade verantwoordelijk dan tot op heden bekend is. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft daarom aan alle leden gevraagd deze week bij te houden hoeveel slachtoffers van vuurwerk zij behandelen.

Stichting Consument en Veiligheid schat dat er tijdens de vorige jaarwisseling 1100 vuurwerkslachtoffers waren die zich hebben gemeld op de Spoedeisende Hulp. Een derde van hen zou oogletsel hebben. "Als ik alleen in mijn eigen ziekenhuis kijk, denk ik: die cijfers liggen mogelijk veel hoger", aldus NOG-voorzitter Tjeerd de Faber, oogchirurg in het Oogziekenhuis Rotterdam. In dit ziekenhuis werden na de jaarwisseling van 2007/2008 veertig vuurwerkslachtoffers behandeld. Elf van hen gaan sindsdien blind door het leven, drie moeten een oog missen en de rest kwam met de schrik vrij.

Alle oogartsen in Nederland zijn bij het NOG aangesloten, daarnaast heeft een groot aantal ziekenhuizen en oogpraktijken toegezegd mee te werken aan het onderzoek. Ten behoeve van dit onderzoek moeten zij per patiënt doorgeven door welk soort vuurwerk het oogletsel is ontstaan, wat voor soort verwonding zij hebben en welke behandeling nodig is.

De NOG verwacht eind deze maand de cijfers compleet te hebben en wil daarmee naar de politiek stappen. Zij willen met het onderzoek aantonen hoe gevaarlijk consumentenvuurwerk is en willen dat dit verboden wordt. Volgens Faber is het onhoudbaar om op deze voet door te gaan, aangezien er ieder jaar weer meer vuurwerkslachtoffers bij komen.

Initiatiefnemer van stichting Staakt het Vuren, Johan Meijering, vraagt zich af wat er moet gebeuren om het Binnenhof wakker te schudden wanneer het de gevaren van consumentenvuurwerk betreft. "Het is al jarenlang zo erg", aldus Meijering. De stichting presenteerde onlangs een zwartboek over de vorige jaarwisseling. Hier stond onder meer in dat er zeshonderd kinderen en jongeren oogletsel opliepen tijdens de laatste jaarwisselingen.

Het doel van stichting Staakt het Vuren is een maatschappelijk debat dat uitmondt in een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk voor de jaarwisseling van 2011 en 2012. Zij pleiten voor een centrale vuurwerkshow, uitgevoerd door professionals, in plaats van al het consumentenvuurwerk dat nu wordt afgestoken. Hierbij wijzen zij op Australië, waar consumentenvuurwerk uit veiligheidsoogpunt in 1987 verboden werd. Sindsdien is Sydney wereldberoemd om het vuurwerkspektakel bij het Opera House.

Met dank aan paultjuhhh voor de submit.