Nog 1,3 miljoen Duitsers vermist

Meer dan 63 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog worden er nog steeds 1,3 miljoen Duitsers vermist. Het hoofd van de opsporingsdienst van het Duitse Rode Kruis, Dorota Dziwoki, heeft dit vandaag gezegd. Het Rode Kruis krijgt ieder jaar nog tweeduizend nieuwe verzoeken tot opsporing.

Sinds het begin van de jaren negentig is het lot opgehelderd van meer dan 230 duizend Duitsers die na of tijdens de oorlog terechtkwamen in straf- of krijgsgevangenenkampen in de Sovjet-Unie. De naspeuringen konden pas beginnen nadat de Russische archieven, na de instorting van de Sovjet-Unie, waren vrijgegeven. Volgens Dziwoki zal het zeker niet lukken om van alle vermisten de lotgevallen te achterhalen.

Het is niet precies bekend hoeveel Duitsers er tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdwenen. In 1950 liet de regering van het toenmalige West-Duitsland hiernaar onderzoek doen. Daaruit bleek toen dat van minstens 3 miljoen Duitsers ieder spoor ontbrak.

Ook het onderzoek naar de wandaden door leden van het nazi-bewind is nog steeds niet afgerond. Bij het centrale meldpunt voor nationaalsocialistische misdaden in Ludwigsburg lopen volgens Kurt Schrimm, het hoofd van dit bureau, nog 22 gerechtelijke vooronderzoeken. In 2008 werden 33 dossiers afgesloten, maar ook 32 nieuwe onderzoeken gestart.


Nog 1,3 miljoen Duitsers vermist  (foto: DAG)