PvdA-voorzitter: tolerantie heeft integratie geremd

Tolerantie heeft de integratie van migranten in Nederland geen goed gedaan. De PvdA heeft geleerd en kiest in het vervolg voor de confrontatie: nieuwkomers moeten zonder voorbehoud kiezen voor de Nederlandse samenleving. De overheid bewaakt de rechtsstaat, pakt misstanden aan en schept kansen.

Dat schrijft PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen in de nieuwe Integratienota van de partij, Verdeeld verleden, gedeelde toekomst. Het congres stemt er in maart over. 'De fout die we nooit meer mogen maken, is het inslikken van kritiek op culturen of religies omwille van de tolerantie.'


Volgens de partijvoorzitter is integratie in de eerste plaats een opgave voor burgers onderling. 'Het lukt niet met een Postbus 51-spot.' De overheid heeft twee taken: enerzijds het bewaken van de rechtsstaat - waaronder een effectief veiligheidsbeleid en compromisloze verdediging van het vrije debat.

Anderzijds verheffing en emancipatie. Hoogwaardig onderwijs, goede jeugdzorg en activerend arbeidsmarktbeleid zijn een vereiste. En: 'Wij spreken allen Nederlands, kennen de elementaire omgangsvormen en de democratische rechtsstaat.'

Om lokale politici een handvat te bieden bij actuele problemen (boerka, handen schudden), schetst Ploumen drie keuzen: normeren, confronteren of tolereren. Bij voorvallen als eerwraak en vrouwenbesnijdenis is het duidelijk: normeren en aanpakken.

Bij 'zachtere' waarden als de scheiding van kerk en staat of de gelijkheid van man en vrouw, is confrontatie op zijn plaats: benoemen en bespreken. Hoofddoekjes in de klas en moskeeën met een opvallende architectuur vallen onder het kopje: tolereren.

Ploumen wil graag in debat met boerkadragers. De vrijheid van meningsuiting staat voor haar buiten kijf: 'Krenken mag, geloof bekritiseren ook.'


PvdA-voorzitter: tolerantie heeft integratie geremd  (foto: DAG)