'Red de mens van homoseksualiteit'

Paus Benedictus heeft vandaag zijn traditionele kersttoespraak gehouden in Rome. De paus is van mening dat het regenwoud bescherming nodig heeft, maar dat de mens ook bescherming verdient en wel tegen de homoseksualiteit.

De kerk zou mensen moeten beschermen tegen 'deconstructie' van zichzelf. "De tropische regenwouden verdienen onze bescherming, maar de mens verdient niet minder." Mensen zouden meer moeten luisteren naar 'de taal van de creatie' aldus de paus.

Ook noemde de leider van de katholieke kerk homoseksualiteit een 'afbreuk van Gods werk'. De katholieke kerk vindt homofilie niet verkeerd, maar homoseksueel gedrag wel. Tot zover de kerstgedachte van naastenliefde en verdraagzaamheid...