Ex-roker krijgt geen schadevergoeding

In Amsterdam heeft de rechtbank de vordering van een zieke ex-roker tegen een tabaksfabrikant afgewezen. Peter Romer (70) krijgt geen schadevergoeding van fabrikant British American Tobacco (BAT), omdat deze niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevaren die het roken met zich meebrengt.

Romer rookte van 1957 tot 1983 sigaretten van de merken Caballero, Lord en Peter Stuyvesant. Deze drie merken worden geproduceerd door BAT. Romer heeft door het roken verschillende aandoeningen gekregen. Vanaf 1996 is onder meer longemfyseem bij hem vastgesteld.

Volgens de rechter was het in ieder geval sinds 1963 algemeen bekend wat de gezondheidsrisico's van roken waren. In dit jaar begon Romer met het roken van Peter Stuyvesantsigaretten. De rechter wees de vorderingen tegen Caballero en Lord op formele gronden af, omdat de vordering tegen Cabellero verjaard was en Lord in de betreffende periode niet door BAT geproduceerd werd.