Amsterdamse raadsleden: vervang term allochtoon

De term allochtoon moet worden vervangen door termen als Turkse Amsterdammer. Dat vindt twee derde van de ruim 92 raadsleden die deelnamen aan een peiling hierover, meldt de website nieuwsuitamsterdam.nl. Een kwart is tegen. Zij vinden dat het invoeren van nieuwe termen geen problemen oplost. Ook stellen de tegenstanders dat de nieuwe termen na een tijdje toch een negatieve bijklank krijgen.

Eén raadslid meldt echter dat veel mensen tegenwoordig een gemengde achtergrond hebben en dat het nogal zwart-wit is alleen in 'allochtoon' of 'autochtoon' te denken. Het zou beter zijn te denken in economische en sociaal-culturele achterstanden en verschillen.

Het onderzoek wijst volgens de site ook uit dat allochtone raadsleden net zo vaak voor een harde aanpak zijn als hun autochtone collega's. VVD'ers zijn vaker voor een harde aanpak, terwijl leden van GroenLinks het er vaker niet mee eens zijn. PvdA-raadsleden zitten er tussenin, hoewel ze onderling sterker van mening verschillen.

Verder vindt 38 procent van de deelnemers aan het onderzoek dat vrouwen hun hoofddoek af moeten doen als deze hun loopbaan schaadt en is 44 procent ervoor dat buitenlandse jongeren die zich misdragen sneller het land worden uitgezet. Meer nadruk op de Nederlandse normen en waarden vindt 48 procent een goed idee.

Ruim negen op de tien raadsleden vinden dat de angst van autochtone bewoners over veranderingen in de buurt serieus moeten worden genomen. Een aantal voegt daar aan toe dat hetzelfde moet worden omgegaan met de angsten van allochtone bewoners.