Openbaar vervoer: verkoudheid verzekerd

'Hand voor je mond!' De meeste mensen weten wel dat het belangrijk is om hun mond af te dekken als ze niezen of hoesten. Maar hoe belangrijk precies, dat is nu pas duidelijk geworden door onderzoek. Eén nies van een forens in het openbaarvervoer kan ervoor zorgen dat 150 medepassagiers binnen vijf minuten ook besmet raken.

Zonder zakdoekje of hand voor de mond verspreiden de bacteriën zich binnen enkele seconden via leuningen op roltrappen of via de zittingen van treinen. Voor het onderzoek werden 1300 forensen ondervraagd. Bijna allemaal gaven ze aan minstens één keer verkouden te zijn geweest vorige winter. Eén nies verspreidt 100.000 minuscule druppeltjes met een snelheid van 145 kilometer per uur. Deze druppeltjes vestigen zich op handvatten, deurknoppen en andere voorwerpen die vaak aangeraakt worden. Volgens de berekeningen van de Britse griepexpert Roger Henderson komt zeker 10 procent van de forensen in contact met zo'n 'besmet' oppervlak.

Ook thuiswerkers werden ondervraagd, slechts 58 procent van hen gaf aan afgelopen winter verkouden te zijn geweest. Dit in vergelijking tot 99 procent van de mensen die per metro reizen, 98 procent van de busreizigers en 96 procent van de treinreizigers. Met name mannen vergeten tijdens het niezen hun mond af te dekken, één op de drie draagt een zakdoekje bij zich tegenover 81 procent van de vrouwen.