Strop inburgeringscursussen deels voor gemeenten

Gemeenten die niet mee willen betalen aan de financiële tekorten van inburgeringscursussen worden gekort door het rijk. Dit laat minister voor Integratie Eberhard van der Laan (PvdA) de Tweede Kamer gisteren weten. Aanbieders van inburgeringscursussen maakten vorig jaar 39,5 miljoen euro verlies.

Een derde van dit verlies wordt vergoed door het Rijk. De ROC's en commerciële aanbieders van de cursussen nemen ook een derde van het tekort voor hun rekening. Gemeenten moeten ook een derde betalen, meent Van der Laan. De meeste gemeenten stemden daar reeds mee in. Sommige gemeenten hebben echter nog niet aangegeven of zij hun bijdrage willen leveren. Als zij dit niet voor 16 januari gedaan hebben krijgen zij minder geld uit Den Haag, dreigt Van der Laan.

Sinds september vorig jaar worden inburgeringscursussen door gemeenten uitbesteed aan ROC's en commerciële cursusaanbieders. Sommige gemeenten bleken minder cursisten te kunnen leveren dan zij hadden toegezegd, bijvoorbeeld omdat zij de in te burgeren groepen allochtonen niet konden bereiken. ROC's en commerciële cursusaanbieders kwamen hierdoor in de financiële problemen. De gemeenten op hun beurt klaagden over de ingewikkelde Wet Inburgering, die er volgens hen voor zorgde dat er minder cursisten kwamen.