Slechts 24 procent stemt voor waterschap

Slechts 24 procent van de stemgerechtigden voor de waterschapsverkiezingen heeft de moeite genomen een stem uit te brengen. Dat meldt de Unie van Waterschappen vanmiddag. Premier Balkenende is teleurgesteld in de opkomst. De vorige keer dat de verkiezingen werden gehouden was de opkomst iets lager: 23 procent bracht in 2004 een stem uit.

In een poging de verkiezingen aantrekkelijker te maken konden deze keer ook politieke partijen meedoen aan de verkiezingen. Ook was het de bedoeling om de stemprocedure makkelijker te maken door kiezer de mogelijkheid te geven via internet te stemmen, maar dat stemsysteem werd op het laatste moment te onveilig bevonden. Daarom kon alleen per post worden gestemd.

Premier Balkenende had geen verklaring voor de lage opkomst. "We moeten de zaken goed analyseren", zei hij na afloop van de ministerraad. De waterschapsverkiezingen hebben dit jaar ongeveer 20 miljoen euro gekost.

Ruim 9 procent ongeldig

De voorzitter van de Unie van Waterschappen, Sybe Schaap, meldde vrijdag dat 9,4 procent van de stembiljetten ongedig is verklaard. "De foutenmarge is opvallend hoog. Veel mensen hebben geen geboortejaar ingevuld bovenaan het formulier, waardoor deze ongeldig zijn verklaard." Schaap vraagt zich af of er voor de juiste stemprocedure is gekozen. Hij denkt dat er voor een volgende verkiezing twee mogelijkheden zijn. "De waterschapsverkiezingen worden onder de Kieswet geplaatst en gecombineerd met bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen. Een tweede optie is dat er wordt gekozen voor een vorm van indirecte verkiezingen, zoals bij de Eerste Kamer."

De SP uitte eerder al felle kritiek op het systeem met politieke partijen. De lage opkomst bewijst volgens de partij, die zelf niet deelnam aan de verkiezingen, dat mensen geen interesse hebben in de stemming.

Wat de socialisten betreft, hebben de verkiezingen voor de 26 waterschappen, die onder meer waterkeringen zoals dijken beheren en zorgen voor het onderhoud van waterlopen, hun langste tijd gehad. De SP wil dat de waterschappen ondergebracht worden bij de provinciale staten en dat mensen niet meer worden lastiggevallen met verkiezingen ervoor. Volgens Schaap is dat geen optie. "Ik huldig de democratie. Dus de waterschapsbesturen moeten wel gekozen worden. Helemaal opdoeken kan niet."

De uitkomst van de verkiezingen wordt morgen bekendgemaakt. De uitslag zou eigenlijk gisteren al bekend zijn, maar dat werd wegens problemen met de verwerking van de stembiljetten uitgesteld.

Lees voor meer uitleg over de verkiezingen de special.