'Taalcursus allochtone ouders onzinnig'

Taalkundigen zeggen dat de inspanningen van de overheid om allochtone ouders Nederlands te leren, zodat ze thuis Nederlands gaan praten en de taal op hun kinderen overbrengen, volstrekt onzinnig zijn. Het ministerie van Integratie onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een cursus Nederlands te verplichten.

Folkert Kuiken, hoogleraar Nederlands als tweede taal zegt dat het niet te verwachten is dat allochtonen thuis Nederlands gaan spreken na een cursus. "Ga maar na: Wat zou je zelf doen als je naar Turkije gaat emigreren? Dan blijf je thuis Nederlands praten tegen je kinderen. Die taal ben je gewend. Je hebt er zelf een sociale en affectieve binding mee. En het is prettig als je kinderen met opa en oma kunnen communiceren."

"Op zich is het best goed als allochtone kinderen zoveel mogelijk met Nederlands in contact komen. Maar als je ouders op taalcursus stuurt, is het helemaal afhankelijk van het bereikte niveau of hun kinderen er iets mee opschieten", aldus Kuiken. "Je ziet vaak dat kinderen hun ouders verbeteren, maar het gevaar bestaat dat ze de fouten overnemen. Dan leren ze krom Nederlands", zegt hoogleraar algemene taalwetenschap Pieter Muysken.

Volgens deskundigen heeft de overheid het idee dat de moedertaal van een allochtoon de ontwikkeling van de Nederlandse taal in de weg staat. Sociolinguïst Nadia Eversteijn bestrijdt deze theorie. Een goede beheersing van de moedertaal vergemakkeljkt het leren van een vreemde taal. Onderwijs in de moedertaal zou volgens haar helpen om het Nederlands goed onder de knie te krijgen. "Maar dat is momenteel voor geen enkele politicus bespreekbaar."

Een taalcursus voor allochtone ouders kan wel van pas komen in het dagelijks leven, zeggen de deskundigen. Mensen kunnen zich beter uiten bij de dokter of iets vragen in een winkel. Als het gaat om het taalniveau van kinderen, zijn er veel effectievere methoden. Genoemd worden onder andere het bijscholen van docenten om taalachterstanden eerder op te merken, extra taaluren en leescampagnes.

Volgens Kuiken is het moeilijk om aan te geven hoe lang het duurt voordat iedere allochtoon goed Nederlands spreekt. Er gaan volgens hem zeker nog een paar generaties overheen.