Laagopgeleiden gaan eerder dood

Uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een hoge opleiding niet alleen de carrièrekansen vergroot, maar ook de kans op een lang en gezond leven.

Hoogopgeleide mannen worden gemiddeld 79 jaar, hun laagopgeleide geslachtsgenoten circa 74. Bij vrouwen is dat verschil nog groter. Hoogopgeleide vrouwen leven met gemiddeld 84 jaar ongeveer zes jaar langer dan laagopgeleide vrouwen.

De gemiddelde leeftijd waarop serieuze ouderdomsproblemen zich aandienen ligt bij laagopgeleiden op hun 74e, bij hoogopgeleiden is dat het 79e levensjaar. Hierbij is geen verschil te zien tussen mannen en vrouwen.

Uit het onderzoek valt op te maken dat vrouwen weliswaar een hogere levensverwachting hebben, maar in hun leven meer jaren doorbrengen met een slechte gezondheid.