Geen akkoord over alternatief IJzeren Rijn

Bewindslieden uit Nederland, België en Duitsland hebben na overleg in Brussel vandaag geen overeenstemming bereikt over de aanleg van een alternatief tracé voor een deel van de IJzeren Rijn. Dat liet de Belgische minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte weten.

De kosten voor een alternatief tracé zouden te hoog oplopen. De IJzeren Rijn, de goederenspoorverbinding tussen het Belgische Antwerpen en het Duitse Mönchengladbach, is sinds 1991 grotendeels buiten gebruik. Dat is een doorn in het oog van de Antwerpse havenautoriteiten die graag containers over dat spoor naar het Duitse achterland zouden willen vervoeren.