Allochtonen denken hetzelfde over criminaliteit

De opvattingen van allochtone jongeren over misdaad en straf zijn in hoge mate identiek aan die van autochtone jongeren. Dat de vier grote migrantengroepen (Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers) oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers zou dus niet door cultuurverschillen komen. 

Dat is alleszins de stelling in het proefschrift van Madeleine de Boer, die vandaag op het thema promoveert aan de Universiteit Utrecht. De Boer ondervroeg voor haar onderzoek ongeveer duizend vmbo-leerlingen uit de Randstad.

Een uitzondering op de regel vormen volgens haar de Turkse jongeren en hun opvattingen over eergerelateerd geweld. Volgens De Boer kan dat verklaren waarom relatief veel Turken in Nederland zijn veroordeeld voor geweldsdelicten binnen hun eigen gemeenschap.

Met dank aan hartje69 voor de submit.