Ook kinderloze vrouw wil geen fulltimebaan

De meeste vrouwen willen liever niet fulltime werken. Een baan van drie dagen per week (20 tot 27 uur) wordt als voldoende gezien. Kinderen zijn hierbij geen doorslaggevende factor: ook kinderloze vrouwen werken liever in kleine banen. Dit is gebleken uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag wordt gepresenteerd.

Vrouwen die een kleinere baan hebben, zijn echter wel bereid langer door te werken mits dit te combineren valt met hun privéleven. En de vrouwen die langer werken denken hierbij aan ongeveer vijf uur per week. Het onderzoek wees ook uit dat als vrouwen inderdaad meer uren per week gaan werken, het personeelstekort door de vergrijzing zou zijn opgelost.

Leuk werk 

Voor vrouwen is met name de factor 'leuk werk' belangrijk. "Maar leuk werk komt niet naar je toe", laat Pia Dijkstra, voorzitter dan de door het kabinet ingestelde Taskforce Deeltijdplus, weten. "Vaak leidt meer uren werken tot leuker werk. Vrouwen die in een kleine baan blijven hangen, worden vaak door hun baas over het hoofd gezien." 

Geschrokken

Dijkstra en minister Ronald Plasterk (Emancipatie) laten weten geschrokken te zijn door de uitkomsten van het onderzoek. In een interview met het AD stellen zij dat Nederland veel traditioneler is dan vaak gedacht wordt. De man heeft in veel gezinnen nog steeds een fulltimebaan en vrouwen een klein baantje, als 'extraatje' en niet als een onderdeel van het gezinsinkomen.

Plasterk en Dijkstra zijn van mening dat werkgevers beter hun best moeten doen om werk en privé van hun personeel te combineren. Zo moeten werknemers ook aangesproken worden op hun keuzes, aangezien zij te makkelijk zouden kiezen voor het traditionele kostwinnersmodel. Ook dit wordt door het SCP in het rapport geconcludeerd.

In Nederland is het nog steeds vanzelfsprekend dat de vrouw zich aanpast wanneer er kinderen komen, en niet dat de man zich aanpast.