'Huiselijk geweld neemt toe'

De Raad van Hoofdcommissarissen liet eerder vandaag weten dat het aantal gevallen van huiselijk geweld vorig jaar is toegenomen met drie procent. In totaal werden er 65.000 incidenten geregistreerd.

Zevenentwintig procent van alle mishandelingen vindt plaats in huiselijke kring. Er werd 3.600 keer melding gemaakt van mishandeling van kinderen tussen 0 en 13 jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn in 14 procent van de gevallen getuige van huiselijk geweld.

Vanaf 2004 maakt de politie jaarlijks een analyse van het aantal gevallen van huiselijk geweld. De verwachting is dat het geweld tegen ouderen, als gevolg van de vergrijzing, zal toenemen. Bijna 7 procent van de slachtoffers is ouder dan 55 jaar.

De vier grote steden overhandigen vandaag een plan aan minister Hirsch Ballin van Justitie waarin voorstellen worden gedaan voor wetgeving tegen huiselijk geweld.