CDA: op naar de nul coffeeshops

Het CDA wil dat er een einde komt aan het gedogen van drugs. Volgens CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel heeft het gedoogbeleid gefaald. Het doel moet volgens hem zijn om alle coffeeshops in Nederland te sluiten.

Van Geel wijst erop dat op veel zolders in achterstandswijken illegale kwekerijen van softdrugs zijn waar vervolgens grote criminelen veel geld aan verdienen. Zolang dit getolereerd wordt, zullen volgens hem de problemen in die wijken nooit opgelost worden.

Tijdens het partijcongres vandaag in Utrecht zal Van Geel aangeven dat volgens hem de samenleving de gevolgen van het gedoogbeleid niet langer pikt. Tevreden stelt hij vast dat ook binnen partijen als de PvdA en de VVD steeds meer stemmen opgaan voor een hardere lijn. In ons land is de verkoop van softdrugs in coffeeshops toegestaan, de aanlevering ervan is verboden maar wordt gedoogd.

Afgelopen week bleek nog de onvrede in de Tweede Kamer dat het kabinet pas begin 2010 met een nieuwe drugsnota komt. Het kabinet zal in de nota terugblikken op het gedoogbeleid van de afgelopen dertig jaar en aangeven hoe het drugsbeleid moet worden voortgezet.

Binnenkort niet meer gedoogd?  (foto: ANP)