Cocaïnegebruik neemt toe in EU

Het afgelopen jaar is het cocaïnegebruik in Europa wederom gestegen. Het aantal mensen dat amfetamine en ecstasy slikken is stabiel gebleven, maar het roken van cannabis is afgenomen. Dit blijkt uit het jaarrapport van de EWDD, het drugsagentschap van de Europese Unie.

Het afgelopen jaar hebben ongeveer 3,5 miljoen Europeanen (jonger dan 34) cocaïne gebruikt, waarvan anderhalf miljoen mensen dat de afgelopen maand nog deden. Cocaïne is nog steeds de meest populaire stimulerende drug in Europa en de op één na meest gebruikte illegale drug. De meest gebruikte illegale drug in Europa is cannabis. Ecstasy en amfetaminen volgen op de derde en vierde plaats.

Naar schatting van het EWDD hebben ongeveer twaalf miljoen Europeanen, dat is ongeveer vier procent van alle volwassenen, ooit cocaïne gebruikt. Eén op de vier volwassenen (71 miljoen mensen) heeft volgens hen ooit cannabis genomen en elf miljoen mensen slikten ooit amfetaminen. Het aantal personen dat ooit ecstasy heeft gebruikt is volgens het EWDD ongeveer 9,5 miljoen.

Voor de productie van zowel cannabis als ecstasy blijft Nederland een belangrijk land. Daarnaast is ons land een belangrijk doorvoerland voor (vooral Marokkaanse) cannabis en voor cocaïne.