'Ingrijpen op huizenmarkt noodzakelijk'

Onder andere de Rabobank en Vereniging Eigen Huis willen dat de overheid ingrijpt op de huizenmarkt. De onrust bij huizeneigenaren moet worden weggenomen. De laatste maanden daalt het consumentenvertrouwen aanzienlijk. "Bij het kopen van een huis gaat het om kunnen én willen", aldus een VEH-woordvoerder.

De Rabobank stelt voor dat iedereen zich verplicht verzekert tegen dalingen van de huizenprijzen. Bart Heemskerk, bestuursvoorzitter van de Rabobank, praat over een verzekering die 0,1 procent van de hypotheekwaarde moet bedragen. Dit zou moeten voorkomen dat mensen hun huis worden uitgezet en met een hoge restschuld achterblijven ten tijden van een recessie. Hoewel de huizenmarkt momenteel bijna stilstaat, verwacht Heemskerk niet dat die instort.

De Vereniging Eigen Huis wil dat de overdrachtsbelasting per direct wordt gehalveerd. Daarnaast moeten potentiële huizenkopers meer vertrouwen krijgen. Om dit te bereiken moet de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog. De overdrachtsbelasting zou tijdelijk van zes naar drie procent moeten zakken, dit om het vermogensverlies dat deze belasting oplevert te verkleinen. De financieringsgrens voor NHG moet wat VEH betreft permanent omhoog.