'Allochtone voetbalclubs bevorderen integratie'

Voetbalclubs waar alleen allochtonen spelen, zijn goed voor de integratie. Ze zijn niet alleen belangrijk voor het behoud van de identiteit van hun leden, maar slaan ook bruggen naar andere groepen in de samenleving.

Dat concludeert Sieuwpersad Ramsahai in zijn proefschrift, waarop hij maandag aan de Universiteit Utrecht promoveert.

Zijn conclusies stroken niet met het overheidsbeleid dat uitgaat van een vermenging van de bevolkingsgroepen. Ramsahai vindt dat behoud van identiteit juist heel belangrijk is voor integratie. Leden van allochtone voetbalclubs participeren even goed op de arbeidsmarkt als spelers van gemengde clubs. Bovendien gaan ze goed om met hun autochtone buren en Nederlandse collega's op het werk, schrijft Ramsahai in zijn proefschrift.