Grote steden tegen kraakverbod

De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben een brief gestuurd aan drie Kamerleden van het CDA, de ChristenUnie en de VVD, waarin ze zich tegen het kraakverbod uitspreken. De partijen dienden eerder dit jaar een initiatiefwetsvoorstel in, dat kraken voortaan verbiedt. Daarnaast kunnen krakers tot bijna drie jaar gevangenisstraf krijgen als het aan de drie partijen ligt.

De vier grote steden noemen het voorstel contraproductief. "Het zal leiden tot meer leegstand." Daarnaast wordt huizenbezitters geen alternatief geboden om hun panden leeg te laten staan. De eenmalige boete van € 7.500 zal weinig effect hebben, zo schrijven de grote steden. Liever zou men bijvoorbeeld leegstandbelasting heffen of een boete die gekoppeld is aan de waarde van het pand uitdelen.

De grote steden vinden ook dat de insteek van het plan verkeerd is. Het voorstel richt zich op leegstand van huizen, terwijl de steden veel meer te maken hebben met leegstand van kantoren en bedrijfsruimten. Het voorstel 'Kraken en Leegstand' zal volgens de grote steden niet leiden tot een oplossing voor het krakersprobleem.

Met dank aan mrmaxey voor de submit.