ANWB: te veel verkeersborden in Europa

De ANWB concludeert naar aanleiding van een onderzoek in zestien Europese landen, dat de hoeveelheid verkeersborden langs de Europese wegen de duidelijkheid niet ten goede komt. Automoblisten raken vaak in de war van de overvloed aan borden. Met name in het buitenland worden borden niet altijd begrepen.

Het grootste deel van de 8.000 ondervraagde mensen zou graag overal in Europa dezelfde borden zien. In Nederland kennen we het bijvoorbeeld geen bord dat het stadscentrum aanduidt, terwijl dit in andere landen vaak voorkomt. Zestig procent geeft dan ook aan dit bord niet te kennen. Idem dito met het bord 'milieuzone' dat bekend is onder Zweden en Italianen, maar niet onder Finnen en Spanjaarden.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat men wel op borden vertrouwt wanneer een verkeersbord en het navigatiesysteem elkaar tegenspreken. Een kwart van de Euopese automobilisten rijdt inmiddels met een navigatiesysteem rond. In de Benelux is dat zelfs twee maal zoveel.