Gemeenten sluiten coffeeshops

Vanmiddag hebben de burgemeesters van Roosendaal en Bergen op Zoom (Michel Marijnen en Han Polman) samen met de politie en het Openbaar Ministerie de oorlog verklaard aan de nederwiet. Alle acht de coffeeshops in de gemeenten zullen op termijn gesloten worden om zo de overlast die de shops met zich meebrengen uit te bannen.

Roosendaal en Bergen op Zoom hebben veel te maken met overlast van buitenlandse drugstoeristen, de handel in hennep en alle criminaliteit die daarmee samenhangt. Momenteel zijn er acht coffeeshops in de twee steden en alle acht zullen zij op termijn gedwongen worden hun deuren te sluiten. Per direct zullen de gedoogcriteria in de steden aangescherpt worden.

Aangescherpte criteria

Mochten de shops voor de 'oorlog' nog maximaal vijf gram wiet per klant per dag verkopen, vanaf nu is dat nog maar twee gram. Daarnaast zullen de boetes voor illegaal bezit (vijf tot maximaal dertig gram) omhoog gaan van 120 euro naar 180 euro. Tegelijkertijd zullen ook de illegale hennephandel en -teelt hard aangepakt worden, om verschuiving van het probleem te voorkomen.

De steden krijgen geen extra politiekracht tot hun beschikking om dit beleid uit te voeren. Het beleid dat de Roosendaal en Bergen op Zoom voeren wijkt sterk af van het landelijke gedoogbeleid dat er vanuit gaat dat steden met meer dan veertigduizend inwoners één of meerdere coffeeshops mogen gedogen voor de lokale markt.

Met dank aan Redcoon en rschenk voor de submit.