Selectief en veilig geheugen wissen mogelijk

Selectief je geheugen wissen is geen Science Fiction meer.

Onderzoekers in Georgia (VS) en Shanghai hebben samen een methode gevonden om op een selectieve en snelle manier bepaalde herinneringen te wissen in de hersenen van muizen. Voorwerpen en bepaalde situaties werden spontaan vergeten door chemisch-genetische stimulatie van bepaalde gebieden in de hersenen. Alhoewel extrapolatie naar mensen nog ver weg is kunnen deze bevindingen grote gevolgen hebben voor mensen die bijvoorbeeld traumatisische ervaringen of angststoornissen hebben opgelopen.