Rode wijn vermindert kans op longkanker

Roken en alcohol drinken, beiden zijn niet erg goed voor een mens. Voor diegenen die het wel allebei graag doen, is er goed nieuws. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het drinken van rode wijn de kans op longkanker bij rokers en ex-rokers verkleint. Rokers die minstens één glas per dag drinken hebben zestig procent minder kans om longkanker te krijgen dan mensen die nooit rode wijn drinken. Witte wijn heeft dit effect niet.

Tijdens het onderzoek werden 84,170 mannen tussen de 45 en 69 jaar geobserveerd, In de periode 2000 tot 2006 kregen 210 van deze mannen longkanker. Na allerlei factoren zoals leeftijd, opleiding, inkomen, gewicht en blootstelling aan passief roken op een rijtje te hebben gezet, bleek dat de kans op longkanker af te nemen door het drinken van rode wijn. Deze kans nam met elk extra glas dat de man per maand dronk, met twee procent af. Geen enkele andere alcoholische versnapering, dus ook witte wijn niet, werd verder in verband gebracht met het risico op longkanker.

Voor de mannen die heel veel rookten per dag, was de verkleining van het risico groter namelijk vier procent per extra glas per maand. De onderzoekers gaan er van uit dat de mannen die rode wijn dronken over het algemeen een betere gezondheid en een hoger inkomen hadden dan de mannen die dit niet deden. Maar omdat witte wijn niet hetzelfde effect heeft, denken de onderzoekers dat de samenstelling en ingrediënten van rode wijn ook een rol spelen.


Rode wijn vermindert kans op longkanker (foto: DAG)